Welkom bij de Canon van Almere!

Waarom een Canon van Almere?

Almere en geschiedenis, het lijkt een tegenstelling. Maar als je je verdiept in de geschiedenis van Almere, gebeurt er iets moois. Je gaat beseffen dat de stad niet zomaar uit de klei getrokken is, maar gebouwd is op basis van liefde, aandacht en idealisme. Er worden fouten gemaakt. Er worden successen geboekt. Maar wat je er ook van vindt: Almere is niet zo maar een verzameling huizen lekker dicht bij Amsterdam. Almere bestaat. En hoe!

Veel bouwers en pioniers van het eerste uur wonen nog in de stad en dat maakt het schrijven van Almere's geschiedenis extra bijzonder. We hopen dat de Canon dat besef van het unieke van Almere overdraagt op de lezer. En zo bijdraagt aan de identiteit van onze stad.

Aanleiding tot het opzetten van de Canon van Almere was een motie van Leefbaar Almere waarop een raadsbesluit van de Almeerse gemeenteraad volgde om de Canon van Almere te realiseren. Het Raadspanel, een internetpanel bestaande uit ruim duizend Almeerders, is gevraagd welke onderwerpen zij in de Canon van Almere willen opnemen. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte is aan meer kennis over de Almeerse geschiedenis.

Wat is een canon eigenlijk?

Het woord 'canon' (met de klemtoon op de eerste lettergreep: cánon) heeft verschillende betekenissen. Volgens de dikke Van Dale is de eerste betekenis 'regel, richtsnoer, maatstaf'. En dat is wat de Canon van Almere is: een verzameling gebeurtenissen, mensen, plannen die samen een venster bieden op de ontwikkeling van Almere. De beschreven vensters vormen de basis van de Almeerse geschiedenis. Van archeologie tot stadshart, van Adviesraad tot Politieke Markt.

Werkwijze

Lezen, lezen, lezen. In het Stadsarchief, in de bibliotheek. En praten. Met pioniers, kwartiermakers en bouwers. En dan het allermoeilijkste: schiften. Wat moet er in? Wie? Wat zijn de criteria? 

Een redactieraad heeft meegelezen en onderwerpen aangedragen. Er is gekozen voor een open structuur, zodat in de toekomst Almeerders zelf hun eigen aanvullingen op de Canon kunnen doen. De Canon van Almere is geen in steen gebeiteld gegeven, maar leeft. Geschiedenis is immers niet statisch en hoe meer invalshoeken, hoe scherper het beeld.