Landschap

Het landschap van Almere is in de afgelopen 9000 jaar vaak veranderd. Omstreeks 6800 voor Chr. stroomden geulen van de rivier De Eem door een droog bos. Tussen de geulen en het bos groeide een zegge-achtige vegetatie. Doordat het water ging stijgen werd het natte gedeelte steeds groter.

 Op de grens tussen het water en het droge bos, dat langzaam aan het verdwijnen was, waren rietvelden en broekbossen (natte bossen) te vinden. De geulen van de Eem werden steeds minder diep waardoor het droge bos verdween en het open water groter werd. De vegetatie paste zich aan. De gebieden met rietvelden en broekbossen werden groter tot ook die uiteindelijk plaatsmaakten voor het water. Dit proces speelde zich af tussen 6700 voor Chr. en 5700 voor Chr. Uiteindelijk bleef er een groot zoetwatermeer over.

Tags: