Landschap

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen, een internationaal befaamd natuurgebied grenzend aan Almere en Lelystad. Oorspronkelijk was het gebied bestemd voor een grootschalig industrieterrein, zoiets als het botlekgebied, mooi gelegen aan belangrijke vaarrroute...

Natuur

Voordat de eerste Almeerse stenen gestapeld werden, is er in de polder een landschap aangelegd. Zoiets is niet eerder vertoond en een van de belangrijkste kenmerken in de ontwikkeling van Almere.Het ‘meerkernige’ Almere is dankzij die meerkernigheid een van de groenste steden van Nederland. De stadsdelen zijn namelijk van elkaar gescheiden door grote groengebieden. Waar je ook bent, het groen is altijd dichtbij.

Landschap

Het landschap van Almere is in de afgelopen 9000 jaar vaak veranderd. Omstreeks 6800 voor Chr. stroomden geulen van de rivier De Eem door een droog bos. Tussen de geulen en het bos groeide een zegge-achtige vegetatie. Doordat het water ging stijgen werd het natte gedeelte steeds groter.

Tags:  
Inhoud syndiceren