Rijksdienst IJsselmeerpolders

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) was onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RIJP was verantwoordelijk voor de inrichting van de nog maagdelijke Flevopolder. De RIJP zwaaide vanuit haar enorme kantoor dat het silhouet van Lelystad als een kathedraal beheerste. Almere is dus bedacht in Lelystad. Geen onbelangrijk gegeven, het plan voor Almere zette zich tegen dat van Lelystad af, als een puber tegen al te dominante ouders....

Een tweede overheidsorganisatie was verantwoordelijk voor het bestuur van de nieuwe poldersteden, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Dit was de ZIJP (slechts één letter verschil), het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

De RIJP stelde een werkgroep aan, het Projektburo Almere om het project Almere in goede banen te leiden.

 

Onder: Logo RIJP