Literatuur

Afscheid. 25 jaar sport, recreatie en toerisme in Almere. Henk Klein Poelhuis.

Almere. Van 0 tot 100.000. Frits Huis, Herman Huis, Marco van der Laan.

Almere Cahier 5. Beelden in Almere. Antoinette Andriese, Aline Knip.

Almere. Stad uit Duizenden. Hilbert Haar, Jaap Roskam, Gert Schutte.

Archeologie in Almere. Ben te Raa

Bedacht en gebouwd. Brans Stassen.

Boomverhalen / stichting genootschap het levende huis. Ben te Raa

Bronnen van onze geschiedenis. Kampen.C.M.H. Bosch

Brans Stassen. Peetvaders van Almere. Interviews met bestuurders en ontwerpers. 2001.

De Paviljoens. Logboek van een gebouw 1992-2004.

De Swifterbant Cultuur. Een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie. Peeters H. ed.

Dutchtown. O.M.A.'s meesterproef in Almere.

Het Zuiderzeeprojekt in zakformaat. R.H.A. van Duin.

Gysseling & Koch, Diplomata Belgica, 1950, nr. 195. Henderikx, Het Cartularium van Radbod, 1998. Muller & Bouman, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 1925, nr. 49.

Nieuwe natuur op oude zeebodem. Piet Bremer Leon van den Berg, Geert Euverman, Vincent Wigbels

Opgravingsrapporten ROB inzake de Opgraving de Hoge Vaart bij Almere.

Peeters H. ed. De Swifterbant Cultuur. Een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie.

Vijfentwintig jaar mensenwerk. Samenleven in een nieuwe stad. 2001.