Rijksdienst IJsselmeerpolders

 

[met logoRIJP][met brief RIJP]

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) was onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RIJP was verantwoordelijk voor de inrichting van de nog maagdelijke Flevopolder. Een tweede overheidsorganisatie was verantwoordelijk voor het bestuur van de nieuwe poldersteden, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Dit was de ZIJP (slechts één letter verschil), het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. De RIJP stelde een werkgroep aan, het Projektburo Almere om het project Almere in goede banen te leiden.

De gemeente-instelling was de taak van de ‘landdrost’, hoofd van de ZIJP. Voor de instelling van Almere trad in 1976 een nieuwe landdrost aan:Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam.

De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Ondanks alle ophef vergaderde de Tweede Kamer in juni 1983 over het wetsontwerp van de gemeentewording Almere en Zeewolde. Te zien aan de toehoorders was het een lange zit. De enige lachende op de foto is Han Lammers, rechts met papier in de hand. En terecht, want het kabinet stemde in en Almere kreeg haar langverwachte democratische bestuur.