Vrije busbaan

Automobilisten op zoek naar een adres in Almere vervloeken hem, maar Almeerders weten niet beter: de bus heeft vrij baan in de stad. De busbaan, zeven meter breed en omgeven door hekken, is een barrière voor automobilisten. Maar het is ook een barrière die vrijheid geeft. In geen andere stad functioneert het openbaar vervoer zo goed als in Almere.

Belangrijk is het uitgangspunt dat het merendeel van woningen en voorzieningen op maximaal vijf minuten lopen van een bushalte liggen. Dat bepaalt mede de planologie van de stad die opgebouwd is uit onzichtbare cirkels met een straal van elk vierhonderd meter rond bushaltes. Zonder de vrije busbaan had de stad er waarschijnlijk totaal anders uitgezien.

Aanvankelijk lag de busbaan verstopt aan de achterkant van de woningen, verborgen tussen het groen van de achtertuinen. De busbaan kwam naarmate de tijd en inzichten vorderden, steeds prominenter in beeld. In Danswijk werd de busbaan zelfs het centrale motief voor het ontwerp van de wijk.