Religie

In 1976, een paar maanden voor de eerste bewoners kwamen, werd Euft Verbaas als dominee aangesteld voor een handjevol hervormden en gereformeerden in de nieuwe stad. Pastor Dirk Visser werd aangesteld voor het katholieke deel van de pioniers. Een kerkgebouw was er niet, daarom werden de eerste kerkdiensten in de kroeg gehouden, in de bovenzaal van café-restuarant De Roef . Een keer per maand gebeurde er iets bijzonders, dan werd er een maandelijkse, gezamenlijke dienst gehouden. Dat was bijzonder omdat dit soort oecumenische vieringen helemaal niet gebruikelijk waren. Almere bleek ook in kerkelijk opzicht een proeftuin. De rest van de zondagen werd om en om tussen katholieken en protestanten verdeeld. “We deden veel aan reli-shoppen,”zegt dominee Euft Verbaas over die tijd. “Kijken hoe andere mensen het deden. Bijvoorbeeld in de parkeergarages in de Bijlmer waar allerlei nieuwe kerken diensten opdroegen. We woonden allebei op de Schoolwerf, Dirk Visser en ik. Allebei in een hoekhuis met een balkon. Vanaf dat balkon konden wij elkaar toespreken over heilige en minder heilige zaken in Almere. We hadden afgesproken dat inwoners die zich op dat woonerf verzamelden, van ons samen de zegen Urbi et Polderi vanaf de balkons uitgesproken kregen….Helaas verzamelde die menigte zich nooit onder onze balkons.”

In 1979 werd de eerste kerk in Almere geopend: de Goede Rede aan de Kerkgracht in Haven. De pastor en de dominee wilden graag een eenvoudig gebouw neerzetten. De bevolking van Haven, gesteund door Han Lammers, besloot anders. Er moest een traditioneel kerkgebouw komen. Han Lammers: “Als je toch een kerk wilt stichten, kom er dan voor uit. Zet een kerk neer met een forse toren en een hoog dak zodat iedereen kan zien: kijk, daar moet je zijn.”

Inmiddels herbergt Almere honderden verschillende geloofsstromingen. Van Islam tot Sikh, van Baha’i tot Victory Outreach. Diensten vinden plaats waar plaats is ze te houden. In gymzalen, buurthuizen en huiskamers. Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft ooit de wens uitgesproken een reliboulevard in Almere te realiseren. Maar of het ooit zover gaat komen...

 

Image does not exist anymore or an invalid image
Tags: