Gezondheidszorg

Eén huisarts in een barak op de zandvlakte: de start van grootschalige gezondheidszorg in Almere. Nico van Duijn, een 26-jarige net afgestudeerde polderjongen, werd de eerste huisarts. Een avontuur want er was niets. Geen ziekenhuis om bloed te prikken of een rontgenfoto te maken. Geen verloskundige, geen fysiotherapeut. Niets. Dokter Nico deed alles, hij bracht kinderen ter wereld en hechtte konijnen. De nieuwe huisarts, kreeg als opdracht te werken aan de mogelijkheid een nieuwe vorm van gezondheidszorg.

Samen met een ambtenaar van de ZIJP, de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de Kruisvereniging Flevoland werd er op eigen initiatief gewerkt aan een gezondheidscentrum nieuwe stijl. De Haak in Haven, toen een houten barak, werd het allereerste Almeerse gezondheidscentrum. Nico van Duijn werkte er met twee wijkverpleegkundigen: Mia Huntelaar en Coby Bregonje. Omdat er nog weinig patienten waren, was er tijd zat na te denken over een optimale vorm voor het nieuwe centrum. Vanuit Den Haag werd het initiatief met veel belangstelling gevolgd en in 1983 werd officieel gestart met het Project Gezondheidszorg Almere, de basis voor verdere ontwikkelingen. Inmiddels is er een uitgebreid netwerk van gezondheidscentra in Almere én een ziekenhuis. Sowieso was Almere een proeftuin als het gaat om gezondheidszorg. Wooncentrum De Archipel bijvoorbeeld loopt voorop als het gaat om zelfstandig wonen voor mensen die vanwege ziekte of ouderdom hulp nodig hebben.