J.C.J. Lammers

In 1976 werd Han Lammers landdrost van het ZIJP. In 1984 werd hij burgemeester van Almere. Lammers Met zijn voorliefde voor het democratisch proces kreeg hij de gemeentewording vroegtijdig voor elkaar. Hij was een groot pleitbezorger van de spoorlijn en zonder hem had het jaren langer geduurd voor de trein in de polder reed.

Uitspraak: “Almere was nog geen gemeente en had dus geen gemeenteraad. Bij wijze van gemeenteraad hadden we een Adviesraad. We namen onze beslissingen pas na overeenstemming met de Adviesraad. Als zij ‘nee’ zeiden, was het jammer voor ons. We namen de Adviesraad heel serieus.”