Rijksdienst IJsselmeerpolders

A6

Het Projektburo Almere hield zich bezig met de vorm van de stad en Rijkswaterstaat werkte aan de infrastructuur. Op de dijk Lelystad-Amsterdam steeds drukker. Er vielen doden. Hoog tijd voor een snelweg tussen Amsterdam en Lelystad. Bij voorkeur een kaarsrechte weg, dwars door de stad. Vond Rijkswaterstaat. Over de Hoge Vaart werden alvast opritten aangelegd. Bij het Projektburo Almere vond men het maar niks, een snelweg dwars door de stad. Ir.

Almere Haven

Het plan van Almere Haven is een stijlbreuk in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. Het rechte, strakke Nagele werd, ondanks praktische bezwaren in het gebruik, algemeen erkend als een gaaf voorbeeld van modernisme, een mijlpaal. En toen was daar opeens die grillige, quasi organische plattegrond van Almere Haven. Terwijl er nog gebouwd werd aan de eerste buurt, barstte de kritiek al los: Kneuterigheid, bloemkoolstedenbouw!

J.C.J. Lammers

In 1976 werd Han Lammers landdrost van het ZIJP. In 1984 werd hij burgemeester van Almere. Lammers Met zijn voorliefde voor het democratisch proces kreeg hij de gemeentewording vroegtijdig voor elkaar. Hij was een groot pleitbezorger van de spoorlijn en zonder hem had het jaren langer geduurd voor de trein in de polder reed.

Gemeentevorming

De gemeentevorming was de taak van de ‘landdrost’, het hoofd van de ZIJP. Voor de instelling van Almere trad in 1976 een nieuwe landdrost aan: Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam.

De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Projektburo Almere

Een gevarieerde werkgroep ‘Projektburo Almere’, startte met de voorbereiding van de nieuwe stad, die de werknaam ‘Zuidweststad’ droeg. Het Projektburo bestond uit een groep deskundigen uit verschillende disciplines. Over het algemeen mensen uit omringende steden die helemaal niks hadden met de lege, agrarische polder. En ze hadden zeker niet veel op met de tradities en regels van de RIJP waar het bureau deel van uitmaakte. Het Projektburo Almere groeide desondanks uit tot een creatieve denktank die veel voor elkaar kreeg.

Rijksdienst IJsselmeerpolders

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) was onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RIJP was verantwoordelijk voor de inrichting van de nog maagdelijke Flevopolder. De RIJP zwaaide vanuit haar enorme kantoor dat het silhouet van Lelystad als een kathedraal beheerste. Almere is dus bedacht in Lelystad. Geen onbelangrijk gegeven, het plan voor Almere zette zich tegen dat van Lelystad af, als een puber tegen al te dominante ouders....

Een tweede overheidsorganisatie was verantwoordelijk voor het bestuur van de nieuwe poldersteden, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Dit was de ZIJP (slechts één letter verschil), het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

De RIJP stelde een werkgroep aan, het Projektburo Almere om het project Almere in goede banen te leiden.

Inhoud syndiceren