Planologie

Almere Buiten

Anno 1982 lijkt de groei van Almere niet meer te stuiten, en ook toen al gingen stemmen op om de stad in een rustiger tempo te laten groeien. De bouwers gaan onverstoorbaar door. En op 22 februari 1982 staat de eerste woonbuurt van Almere Buiten op papier: de Molenbuurt.

A6

Het Projektburo Almere hield zich bezig met de vorm van de stad en Rijkswaterstaat werkte aan de infrastructuur. Op de dijk Lelystad-Amsterdam steeds drukker. Er vielen doden. Hoog tijd voor een snelweg tussen Amsterdam en Lelystad. Bij voorkeur een kaarsrechte weg, dwars door de stad. Vond Rijkswaterstaat. Over de Hoge Vaart werden alvast opritten aangelegd. Bij het Projektburo Almere vond men het maar niks, een snelweg dwars door de stad. Ir.

Planologie

In 1961 bracht de Dienst Zuiderzeewerken een 'Structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders' uit. Voor het eerst werden twee nieuwe stedelijke gebieden, Lelystad en Almere, in kaart gebracht. Het Structuurplan was niet veel meer dan een schets waar een klein groepje planologen mee aan de slag ging. De rest van het land had nog geen idee dat de basis gelegd was voor een planologische en sociologische uitdaging die z'n weerga niet kende.

Architectuur

Rij door Almere en een staalkaart aan stedenbouwkundige en architectonische beelden trekt aan je voorbij. Tegendraads en fantasievol zoals de Fantasie, Realiteit en de Eenvoud, eindeloze Vinex achtige tuinte voor, tuintje achter wijken, boerderettes, kubussen, landgoederen en waterwoningen: Almere heeft het allemaal. Grootschalig particulier opdrachtgeverschap is de nieuwste trend.

Economie

Lang voordat de eerste bewoners arriveerden, fantaseerden de ingenieurs van de RIJP al over de bedrijven die zich in de nieuwe stad zouden vestigen. Er werd aangenomen dat toch zeker 90% van de Almeerders in hun eigen stad aan het werk zouden gaan. Misschien een beetje tegen beter weten in, want in 1976, bij de inschrijvingen voor een woning in gaf tweederde van de nieuwe Almeerders al aan hun baan niet op te willen geven voor een baan in hun nieuwe woonplaats.

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen, een internationaal befaamd natuurgebied grenzend aan Almere en Lelystad. Oorspronkelijk was het gebied bestemd voor een grootschalig industrieterrein, zoiets als het botlekgebied, mooi gelegen aan belangrijke vaarrroute...

Natuur

Voordat de eerste Almeerse stenen gestapeld werden, is er in de polder een landschap aangelegd. Zoiets is niet eerder vertoond en een van de belangrijkste kenmerken in de ontwikkeling van Almere.Het ‘meerkernige’ Almere is dankzij die meerkernigheid een van de groenste steden van Nederland. De stadsdelen zijn namelijk van elkaar gescheiden door grote groengebieden. Waar je ook bent, het groen is altijd dichtbij.

Almere Haven

Het plan van Almere Haven is een stijlbreuk in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. Het rechte, strakke Nagele werd, ondanks praktische bezwaren in het gebruik, algemeen erkend als een gaaf voorbeeld van modernisme, een mijlpaal. En toen was daar opeens die grillige, quasi organische plattegrond van Almere Haven. Terwijl er nog gebouwd werd aan de eerste buurt, barstte de kritiek al los: Kneuterigheid, bloemkoolstedenbouw!

Gemeentevorming

De gemeentevorming was de taak van de ‘landdrost’, het hoofd van de ZIJP. Voor de instelling van Almere trad in 1976 een nieuwe landdrost aan: Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam.

De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Projektburo Almere

Een gevarieerde werkgroep ‘Projektburo Almere’, startte met de voorbereiding van de nieuwe stad, die de werknaam ‘Zuidweststad’ droeg. Het Projektburo bestond uit een groep deskundigen uit verschillende disciplines. Over het algemeen mensen uit omringende steden die helemaal niks hadden met de lege, agrarische polder. En ze hadden zeker niet veel op met de tradities en regels van de RIJP waar het bureau deel van uitmaakte. Het Projektburo Almere groeide desondanks uit tot een creatieve denktank die veel voor elkaar kreeg.

Inhoud syndiceren