Almere Haven

Het plan van Almere Haven is een stijlbreuk in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. Het rechte, strakke Nagele werd, ondanks praktische bezwaren in het gebruik, algemeen erkend als een gaaf voorbeeld van modernisme, een mijlpaal. En toen was daar opeens die grillige, quasi organische plattegrond van Almere Haven. Terwijl er nog gebouwd werd aan de eerste buurt, barstte de kritiek al los: Kneuterigheid, bloemkoolstedenbouw!

De vakpers begon met de kritiek, maar al spoedig namen anderen het over. Met uitzondering van de bewoners overigens, die wilden geen kwaad horen over hun dierbare stadskern, misschien nog steeds wel de populairste van Almere.

Haven is het dorp van Almere. Nog steeds. Misschien ook door de ligging: aan de andere kant van de A6, aan de rand van het Gooimeer. Almere Haven is ook de bakermat van de stad. Vergrijzing en verloedering dreigden, maar tegenwoordig leeft het stadsdeel weer op. Dankzij de renovatie van de havenkom en Markt, de wijk De Velden en het ontstaan van culturele broedplaatsen is Haven weer springlevend.

 

 

 

Foto: Een van de eerste maquettes van Almere Haven