Infrastructuur

A6

Het Projektburo Almere hield zich bezig met de vorm van de stad en Rijkswaterstaat werkte aan de infrastructuur. Op de dijk Lelystad-Amsterdam steeds drukker. Er vielen doden. Hoog tijd voor een snelweg tussen Amsterdam en Lelystad. Bij voorkeur een kaarsrechte weg, dwars door de stad. Vond Rijkswaterstaat. Over de Hoge Vaart werden alvast opritten aangelegd. Bij het Projektburo Almere vond men het maar niks, een snelweg dwars door de stad. Ir.

Almere Poort

Almere Poort. Een gigantische zandvlakte aan het IJmeer. Het vierde en nieuwste stadsdeel van Almere, bewaakt door een strenge dijk. Vanaf die dijk uitzicht op de hoogbouw van Amsterdam en de geveltjes van Durgerdam. De andere kant van Poort wordt begrensd door de A6. In totaal komen er 11.500 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen.

Stadshart

Almere op de tekentafel vertoonde nog geen duidelijk stadshart. De mensen van het Projektburo Almere vonden wel dat er een clustering moest zijn van belangrijke voorzieningen, maar hoe dat centrum eruit moest gaan zien, was onduidelijk. Men was het er wel over eens dat het centrum zowel behoeftenvoorziening als lokaas moest worden.

Economie

Lang voordat de eerste bewoners arriveerden, fantaseerden de ingenieurs van de RIJP al over de bedrijven die zich in de nieuwe stad zouden vestigen. Er werd aangenomen dat toch zeker 90% van de Almeerders in hun eigen stad aan het werk zouden gaan. Misschien een beetje tegen beter weten in, want in 1976, bij de inschrijvingen voor een woning in gaf tweederde van de nieuwe Almeerders al aan hun baan niet op te willen geven voor een baan in hun nieuwe woonplaats.

Vrije busbaan

Automobilisten op zoek naar een adres in Almere vervloeken hem, maar Almeerders weten niet beter: de bus heeft vrij baan in de stad. De busbaan, zeven meter breed en omgeven door hekken, is een barrière voor automobilisten. Maar het is ook een barrière die vrijheid geeft. In geen andere stad functioneert het openbaar vervoer zo goed als in Almere.

Inhoud syndiceren