2000-2030

Almere Poort

Almere Poort. Een gigantische zandvlakte aan het IJmeer. Het vierde en nieuwste stadsdeel van Almere, bewaakt door een strenge dijk. Vanaf die dijk uitzicht op de hoogbouw van Amsterdam en de geveltjes van Durgerdam. De andere kant van Poort wordt begrensd door de A6. In totaal komen er 11.500 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen.

Kasteel Almere

Almere had behoefte aan romantiek. En toen was daar een projectontwikkelaar die droomde van kastelen. En dus werd de kunst afgekeken bij het van oorsprong 13de-eeuwse Château Jemeppe in de Belgische Ardennen, werden er authentieke steentjes verscheept naar een plek naast de A6, en kon men aan de slag. Het polderkasteel, eigentijds want door alle eisen die er aan gesteld werden was het voorbeeldkasteel onherstelbaar verbeterd, moest dienen als trouwlocatie, conferentieoord en hotel.

BouwRai

In 1990 werd de allereerste buitenexpositie van koop en huurwoningen door de Nationale Woningraad (NWR) en de RAI georganiseerd: de BouwRai. Opdrachtgevers en achitecten werd gevraagd hun visie op het 'wonen in de toekomst' te geven. Muziekwijk was de eerste locatie voor de BouwRai. Bezoekers konden terecht om negentien toekomstvisies - onder andere het project 'Vrouwvriendelijk wonen in de jaren negentig' - te bewonderen, allemaal gebouwd rond station Almere Muziekwijk.

Politieke Markt

Begin 2004 startte Almere met een nieuwe vorm van besturen: de Politieke Markt. De bekende raads- en commissievergaderingen die van oudsher de verschillende onderwerpen behandelden, bestaan niet meer. Het hele proces van informatieverzameling, argumentatie, debat en besluitvorming vindt wekelijks plaats tijdens de Politieke Markt op de donderdagavond.

Ir. J.F. de Hartog

Jan Frans de Hartog kwam eind 1976 naar de polder om aan Almere Haven te werken. In 1980 werd hij de stedenbouwkundige van Almere Buiten en vanaf de gemeentewording in 1984 nam hij de leiding van de afdeling Stedenbouwkundig Ontwerp op zich. Tot zijn afscheid in 2002 loodste hij zijn afdeling door woelige tijden, met enerzijds een constante bouwproductie van 3000 woningen per jaar en anderzijds de continue dreiging van personeelsstop tot bijna een complete privatisering van de ontwerpafdeling.

Inhoud syndiceren