Politieke Markt

Begin 2004 startte Almere met een nieuwe vorm van besturen: de Politieke Markt. De bekende raads- en commissievergaderingen die van oudsher de verschillende onderwerpen behandelden, bestaan niet meer. Het hele proces van informatieverzameling, argumentatie, debat en besluitvorming vindt wekelijks plaats tijdens de Politieke Markt op de donderdagavond.

Op de Politieke Markt geldt het principe van vraag en aanbod: men kan er informatie halen en men kan er informatie brengen. De raadsleden komen elke donderdagavond bij elkaar. De eerste twee uur zijn gereserveerd voor de voorbereiding van besluitvorming in de 'carrousel'; in verschillende kamers worden onderwerpen behandeld waar publiek bij in - en uit kan lopen. Er is dus letterlijk sprake van wandelgangen.

Later op de avond vindt een plenair gedeelte plaats in de raadzaal, met debat en/of besluitvorming onderdeel. Tussendoor is er altijd een pauze van een half uur voor ontmoeting en fractieoverleg.