Stadswapen

Uiteraard heeft het wapen van Almere alles met water te maken. Het schild is zwart en rood. In het hart van het schild staat een koggeschip afgebeeld, op het zeil een witte lelie. Twee dappere zilveren zeepaarden met vurig rode hoeven en vinnen de en benadrukken dat de stad op de zee is veroverd. Het wapen draagt een kroon van drie bladeren en twee parels. De ontwerper van het wapen is een oud burgemeester van Ooststellingwerf, de heer Bontekoe.