1980-1990

Stadswapen

Uiteraard heeft het wapen van Almere alles met water te maken. Het schild is zwart en rood. In het hart van het schild staat een koggeschip afgebeeld, op het zeil een witte lelie. Twee dappere zilveren zeepaarden met vurig rode hoeven en vinnen de en benadrukken dat de stad op de zee is veroverd. Het wapen draagt een kroon van drie bladeren en twee parels. De ontwerper van het wapen is een oud burgemeester van Ooststellingwerf, de heer Bontekoe.

Almere Buiten

Anno 1982 lijkt de groei van Almere niet meer te stuiten, en ook toen al gingen stemmen op om de stad in een rustiger tempo te laten groeien. De bouwers gaan onverstoorbaar door. En op 22 februari 1982 staat de eerste woonbuurt van Almere Buiten op papier: de Molenbuurt.

Meerestein

Het stadhuis was er nog niet in 1980. Wat er wel was: gebouw Meerestein, kloppend hart van de kleine stadse gemeenschap. Een multifunctioneel gebouw kun je wel zeggen. Ambtenaren hadden er overdag hun werkplek, de toekomstige bewoners werden er ontvangen op druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten en op zaterdagavond werd het voorlichtingszaaltje omgetoverd tot bioscoop en op zondagochtend werden er kerkdiensten gehouden. “En dat het de avond ervoor als bioscoop werd gebruikt, was op zondagochtend goed te merken,” weet de eerste stadse dominee Hasper nog.

Openbaar Vervoer

9 Mei 1987. Een bijzondere voorjaarsdag. Minister Smit Kroes verklaart de Flevospoorlijn eindelijk voor geopend. Duizenden Almeerders verdringen zich op het gloednieuwe centraal station voor een kaartje en vierduizend Almeerders sporen die dag voor de allereerste keer heen en weer naar Amsterdam.

Holland Triathlon

Almere heeft een van de oudste triathlon verenigingen in Nederland. In 1983 werd er de eerste Holland triathlon gehouden. De Triathlon en de daaraan verbonden tv uitzending van de AVRO, zette Almere stevig op de kaart als sport en evenementenstad. Winnaar was Axel Koenders met een tijd van 09:58:27. In 2007 werd door de Finse winnaar Teevu Toivanen een tijd van 08:18:56 neergezet. Een uur verschil. Dat zegt veel over groei die de sport doormaakte.

De Paviljoens

Almere heeft een officieel museum: De Paviljoens, dat vermaard is in de wereld van de moderne kunst. De Paviljoens kent een bewogen geschiedenis die in 1987 begint met de presentatie van het werkplan 'Kunst in de Polder'. Het plan vormde de basis voor het Almeerse kunstbeleid. Ruimte voor kunst, letterlijk en figuurlijk, was de rode draad. Wat daarbij hoorde was 'een alternatief groeiend museum.'Het stadsbestuur wilde klein beginnen.

Aleph

In de kelder onder het stadhuis werd begin jaren '80 expositieruimte Aleph ingericht. Kunstenaars maakten specifiek werk voor die ruimte. Aleph was de voorloper van De Paviljoens.

De Energienaald

De Energienaald van beeldend kunstenaar Jan van Munster is een baken in de stad. Het heeft wel even geduurd voordat de lichtgevende Energienaald - 55 meter hoog, 5500 kilo zwaar - een vaste stek vond. In oktober 1984 werd de Energienaald op het Leeuwardenplein geplaatst. Het Leeuwardenplein was het laagste punt in Stad. En de Naald het hoogste. Vandaar de keuze voor het Leeuwardenlein. De bewoners waren er minder gelukkig mee. 'Hij zwiept,' constateerden de bewoners.'Blijft tie staan of valt tie op mijn huis?'. De Energienaald wordt verplaatst naar het Stadhuisplein.

Inhoud syndiceren