Almere Haven

Het eerste carillon

In 1979 werd het eerste carillon in Almere-Haven geplaatst, later volgen in 1985 de carillons in Almere-Stad en Almere-Buiten.

Het carillon is een typische cultuuruiting van de 'lage landen', daarom verdient de plaatsing van het eerste carillon een plaats in de Canon van Almere. 

Gezondheidszorg

Eén huisarts in een barak op de zandvlakte: de start van grootschalige gezondheidszorg in Almere. Nico van Duijn, een 26-jarige net afgestudeerde polderjongen, werd de eerste huisarts. Een avontuur want er was niets. Geen ziekenhuis om bloed te prikken of een rontgenfoto te maken. Geen verloskundige, geen fysiotherapeut. Niets. Dokter Nico deed alles, hij bracht kinderen ter wereld en hechtte konijnen. De nieuwe huisarts, kreeg als opdracht te werken aan de mogelijkheid een nieuwe vorm van gezondheidszorg.

Holland Triathlon

Almere heeft een van de oudste triathlon verenigingen in Nederland. In 1983 werd er de eerste Holland triathlon gehouden. De Triathlon en de daaraan verbonden tv uitzending van de AVRO, zette Almere stevig op de kaart als sport en evenementenstad. Winnaar was Axel Koenders met een tijd van 09:58:27. In 2007 werd door de Finse winnaar Teevu Toivanen een tijd van 08:18:56 neergezet. Een uur verschil. Dat zegt veel over groei die de sport doormaakte.

Voetbal

De Sportvereniging Almere werd uiteindelijk geen koepel, maar de eerste voetbalclub van Almere die in 1977 van start ging met dertig leden. In 2007 was SV Almere de grootste voetbalclub van Nederland met 1100 leden en 80 teams. In april 2008 is SV Almere failliet gegaan en daarmee kwam een einde aan een tijdperk. 

Raad van Overleg

Almeerders van het eerste uur Nico van Duijn en Frits Huis in het boek 'Almere. Van 0 tot 100.000' over de Raad van Overleg:

De Roef

Café-restaurant De Roef was die eerste jaren het centrum van het nog kleine Almere waar het echtpaar Dudok Smit de scepter zwaaide. Het handjevol pioniers kon er vanaf de eerste dag een biertje halen. Of biechten. Of toneelspelen. De Roef was met recht een multifunctioneel gebouw: restaurant, kroeg, theater en kerk ineen. En hypermoderne kolos - een ontwerp van PBA architect Bram de Wild - met Cortenstaal bekleed, net als later Corrosia. Bruin was nu eenmaal de kleur van Almere Haven en van de jaren ‘70.

Cultuur

 

[foto stoomfestival]

Prof. ir. R.H.A. van Duin, directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, zei in november 1976: “Wij zijn ons ervan bewust dat wij als overheid veel – erg veel – van de eerste bewoners gaan vragen. Zij wonen in feite op een hoekje van een gigantische bouwplaats met alle problemen van dien. Bovendien ontbreekt er nog veel. Het zal de eerste maanden behelpen worden.”

J.C.J. Lammers

In 1976 werd Han Lammers landdrost van het ZIJP. In 1984 werd hij burgemeester van Almere. Lammers Met zijn voorliefde voor het democratisch proces kreeg hij de gemeentewording vroegtijdig voor elkaar. Hij was een groot pleitbezorger van de spoorlijn en zonder hem had het jaren langer geduurd voor de trein in de polder reed.

Prof. Ir. D.H. Frieling

Dirk Frieling was zes jaar lang hoofd van Projektburo Almere en bleef tot 1989 als lid van de RIJP directie betrokken bij de stad. Als geïnspireerd centrale regisseur heeft hij een grote invloed gehad op de totstandkoming van de stad. Eigenhandig schreef hij 'in een weekend' het boekje Structuurplan Almere Haven, ook de naam is van hem afkomstig.

Ir. H. van Willigen

Henk van Willigen werkte van 1968 tot 1992 bij de RIJP en was betrokken bij de stadsontwikkeling van Almere. Hij maakte een van de eerste schetsen voor de meerkernige stad in een hoekje van de polder. Een schets waar de A6 toen nog kaarsrecht doorheen liep. Van Willigen bedacht als stedenbouwkundige van de eerste kern ook de haven waaraan Almere Haven z´n naam te danken heeft. Uitspraak: “Een van de grote discussiepunten binnen het Projektburo was de vraag of er wel een haven moest komen en zo ja of die haven dan een verbinding met binnendijks water moest krijgen.

Inhoud syndiceren