Ir. T. Koolhaas

Teun Koolhaas was binnen het Projektburo Almere de stedenbouwkundige van Almere in z'n totaliteit. Maar als hoofd van de vakgroep ontwerp had hij zijn invloed op de uitwerking van elke nieuwe kern. In 1985 begon hij voor zichzelf met het bureau TKA ‘Teun Koolhaas Associates’ Met zijn bureau maakte hij nog het plan voor een Olympisch dorp op de plaats waar later de Filmwijk zou komen, en een structuurvisie voor Almere West (Poort plus Pampus). Zijn laatste jaren heeft hij, los van het bureau, gewerkt voor Almere en Amsterdam aan een visie voor die twee steden als dubbelstad, verbonden door een nieuwe brug door het IJmeer. Koolhaas wilde altijd zichtlijnen, ruimte.

Uitspraken: “Voor mij was Almere de verwerkelijking van een ideaal. Ik herinner me nog een bepaald moment. Alle serieuze alternatieven waren afgevallen. We moesten kiezen. Het veroorzaakte een soort pijn in mijn hart, een lichamelijke reactie."

"Vanochtend reed ik over de A6 en zag de stad liggen aan de overkant van de plas. Het centrum met de donkere, beboste eilanden op de voorgrond. Het gaat ook om beeldvorming, dat laat zich niet in cijfers vatten.”

“Tot mijn zesde heb ik in een Jappenkamp gezeten. Geen pen, geen papier, geen uitzicht. Vandaar dat verlangen naar openheid en lange zichtlijnen.”