8e eeuw - 16e eeuw

Aelmere

Zuidweststad. Dat was de werknaam die de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) voor de nieuwe stad hanteerde. Om te voorkomen dat het de definitieve naam voor de nieuwe stad zou worden, is eind 1970 gekozen voor de naam Almere. Directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders en landdrost, dr ir Otto, stuitte op de naam Almere in een boekje van de Shell over het IJsselmeer waarin gerept werd over het Aelmere.

Aelmere

De Romeinse schrijver Tacitus vertelt dat Germanicus, de zoon van Drusus, onder meer over het Flevo Lacus, een binnenmeer in het hart van het huidige Nederland, naar de Eems voer. In de Middeleeuwen is het Flevomeer uitgegroeid tot het Almere. Deze naam komen we voor het eerst tegen in een levensverhaal over Bonifatius die, alvorens hij in 754 bij Dokkum vermoord werd, over het Aelmere (palingmeer) voer. In het goederenregister van de Utrechtse Sint Maartenskerk wordt de naam Almere tweemaal genoemd.

Inhoud syndiceren