6700 voor Chr. - 4600 voor Chr.

Prehistorie

Je zou het niet verwachten maar volgens archeologen behoort Almere tot de oudst bewoonde gebieden van ons land. Grote delen van het huidige grondgebied van Almere behoorden in de prehistorie tot het hogere achterland en maakten deel uit van de uitgestrekte dekzandgebieden die zich verder naar het oosten (Veluwe) en zuiden (Eemgebied) uitstrekten. Door het landschap liepen geulen van de prehistorische rivier de Eem waarlangs archeologen bewoningsresten hebben gevonden die zij toeschrijven aan een vroege fase van de Swifterbandcultuur.

Inhoud syndiceren