Eerste bewoners

Gezondheidszorg

Eén huisarts in een barak op de zandvlakte: de start van grootschalige gezondheidszorg in Almere. Nico van Duijn, een 26-jarige net afgestudeerde polderjongen, werd de eerste huisarts. Een avontuur want er was niets. Geen ziekenhuis om bloed te prikken of een rontgenfoto te maken. Geen verloskundige, geen fysiotherapeut. Niets. Dokter Nico deed alles, hij bracht kinderen ter wereld en hechtte konijnen. De nieuwe huisarts, kreeg als opdracht te werken aan de mogelijkheid een nieuwe vorm van gezondheidszorg.

Almere Poort

Almere Poort. Een gigantische zandvlakte aan het IJmeer. Het vierde en nieuwste stadsdeel van Almere, bewaakt door een strenge dijk. Vanaf die dijk uitzicht op de hoogbouw van Amsterdam en de geveltjes van Durgerdam. De andere kant van Poort wordt begrensd door de A6. In totaal komen er 11.500 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen.

Voetbal

De Sportvereniging Almere werd uiteindelijk geen koepel, maar de eerste voetbalclub van Almere die in 1977 van start ging met dertig leden. In 2007 was SV Almere de grootste voetbalclub van Nederland met 1100 leden en 80 teams. In april 2008 is SV Almere failliet gegaan en daarmee kwam een einde aan een tijdperk. 

De Roef

Café-restaurant De Roef was die eerste jaren het centrum van het nog kleine Almere waar het echtpaar Dudok Smit de scepter zwaaide. Het handjevol pioniers kon er vanaf de eerste dag een biertje halen. Of biechten. Of toneelspelen. De Roef was met recht een multifunctioneel gebouw: restaurant, kroeg, theater en kerk ineen. En hypermoderne kolos - een ontwerp van PBA architect Bram de Wild - met Cortenstaal bekleed, net als later Corrosia. Bruin was nu eenmaal de kleur van Almere Haven en van de jaren ‘70.

Cultuur

 

[foto stoomfestival]

Prof. ir. R.H.A. van Duin, directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, zei in november 1976: “Wij zijn ons ervan bewust dat wij als overheid veel – erg veel – van de eerste bewoners gaan vragen. Zij wonen in feite op een hoekje van een gigantische bouwplaats met alle problemen van dien. Bovendien ontbreekt er nog veel. Het zal de eerste maanden behelpen worden.”

Almere Haven

Het plan van Almere Haven is een stijlbreuk in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. Het rechte, strakke Nagele werd, ondanks praktische bezwaren in het gebruik, algemeen erkend als een gaaf voorbeeld van modernisme, een mijlpaal. En toen was daar opeens die grillige, quasi organische plattegrond van Almere Haven. Terwijl er nog gebouwd werd aan de eerste buurt, barstte de kritiek al los: Kneuterigheid, bloemkoolstedenbouw!

J.C.J. Lammers

In 1976 werd Han Lammers landdrost van het ZIJP. In 1984 werd hij burgemeester van Almere. Lammers Met zijn voorliefde voor het democratisch proces kreeg hij de gemeentewording vroegtijdig voor elkaar. Hij was een groot pleitbezorger van de spoorlijn en zonder hem had het jaren langer geduurd voor de trein in de polder reed.

Eerste bewoners

Het is 1975. In de nog lege Flevopolder staat een handjevol stacaravans bij elkaar te kleumen. Het Bivak is het onderkomen voor de kwartiermakers van het nog niet bestaande Almere. Drie Rijkspolitiemensen, twee medewerkers van nutsbedrijven, twee ambulancemannen en de concïerge van het houten gebouw De Haak dat als kantoor dienst deed. Eigenlijk zijn de Bivakkers de allereerste bewoners van Almere. In totaal 13 volwassenen en 9 kinderen. De kinderen gaan naar school in Muiderberg, waar de Bivakkers ook naar toe gaan voor een halfje wit.

Inhoud syndiceren