Almere Stad

Meerestein

Het stadhuis was er nog niet in 1980. Wat er wel was: gebouw Meerestein, kloppend hart van de kleine stadse gemeenschap. Een multifunctioneel gebouw kun je wel zeggen. Ambtenaren hadden er overdag hun werkplek, de toekomstige bewoners werden er ontvangen op druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten en op zaterdagavond werd het voorlichtingszaaltje omgetoverd tot bioscoop en op zondagochtend werden er kerkdiensten gehouden. “En dat het de avond ervoor als bioscoop werd gebruikt, was op zondagochtend goed te merken,” weet de eerste stadse dominee Hasper nog.

Kasteel Almere

Almere had behoefte aan romantiek. En toen was daar een projectontwikkelaar die droomde van kastelen. En dus werd de kunst afgekeken bij het van oorsprong 13de-eeuwse Château Jemeppe in de Belgische Ardennen, werden er authentieke steentjes verscheept naar een plek naast de A6, en kon men aan de slag. Het polderkasteel, eigentijds want door alle eisen die er aan gesteld werden was het voorbeeldkasteel onherstelbaar verbeterd, moest dienen als trouwlocatie, conferentieoord en hotel.

BouwRai

In 1990 werd de allereerste buitenexpositie van koop en huurwoningen door de Nationale Woningraad (NWR) en de RAI georganiseerd: de BouwRai. Opdrachtgevers en achitecten werd gevraagd hun visie op het 'wonen in de toekomst' te geven. Muziekwijk was de eerste locatie voor de BouwRai. Bezoekers konden terecht om negentien toekomstvisies - onder andere het project 'Vrouwvriendelijk wonen in de jaren negentig' - te bewonderen, allemaal gebouwd rond station Almere Muziekwijk.

Stadshart

Almere op de tekentafel vertoonde nog geen duidelijk stadshart. De mensen van het Projektburo Almere vonden wel dat er een clustering moest zijn van belangrijke voorzieningen, maar hoe dat centrum eruit moest gaan zien, was onduidelijk. Men was het er wel over eens dat het centrum zowel behoeftenvoorziening als lokaas moest worden.

Politieke Markt

Begin 2004 startte Almere met een nieuwe vorm van besturen: de Politieke Markt. De bekende raads- en commissievergaderingen die van oudsher de verschillende onderwerpen behandelden, bestaan niet meer. Het hele proces van informatieverzameling, argumentatie, debat en besluitvorming vindt wekelijks plaats tijdens de Politieke Markt op de donderdagavond.

De Paviljoens

Almere heeft een officieel museum: De Paviljoens, dat vermaard is in de wereld van de moderne kunst. De Paviljoens kent een bewogen geschiedenis die in 1987 begint met de presentatie van het werkplan 'Kunst in de Polder'. Het plan vormde de basis voor het Almeerse kunstbeleid. Ruimte voor kunst, letterlijk en figuurlijk, was de rode draad. Wat daarbij hoorde was 'een alternatief groeiend museum.'Het stadsbestuur wilde klein beginnen.

Aleph

In de kelder onder het stadhuis werd begin jaren '80 expositieruimte Aleph ingericht. Kunstenaars maakten specifiek werk voor die ruimte. Aleph was de voorloper van De Paviljoens.

De Energienaald

De Energienaald van beeldend kunstenaar Jan van Munster is een baken in de stad. Het heeft wel even geduurd voordat de lichtgevende Energienaald - 55 meter hoog, 5500 kilo zwaar - een vaste stek vond. In oktober 1984 werd de Energienaald op het Leeuwardenplein geplaatst. Het Leeuwardenplein was het laagste punt in Stad. En de Naald het hoogste. Vandaar de keuze voor het Leeuwardenlein. De bewoners waren er minder gelukkig mee. 'Hij zwiept,' constateerden de bewoners.'Blijft tie staan of valt tie op mijn huis?'. De Energienaald wordt verplaatst naar het Stadhuisplein.

Jazz below the Sea

1994 was een feestjaar in Almere: de magische grens van 100.000 inwoners was overschreden. Daarna werd het weer akelig stil in de stad. Té stil, vonden vijf Almeerse vrienden, waaronder stadstroubadour en journalist Henk Kruit, verenigd in de stichting Almeriaantje.

Inhoud syndiceren