1980-1990

Beeldende kunst

In 1984 kreeg Almere een Adviescommisie voor Beeldende Kunst die zich actief met het kunstbeleid in de stad ging bemoeien. De commissie vond: Er is al genoeg abstractie in Almere. Kunst in Almere moet zijn wat mensen zelf meebrengen. Hun geschiedenis, psychologie en mythologie.Het werd het uitgangspunt voor Almeers kunstbeleid. Behalve beleid formuleren, bemoeide de commissie zich ook actief met het aankopen van kunst in de openbare ruimte. Het kwam nogal eens voor dat bouwers en woningbouwcorporaties de nieuwe stad een kunstwerk aanboden.

Tags:  

Ir. J.F. de Hartog

Jan Frans de Hartog kwam eind 1976 naar de polder om aan Almere Haven te werken. In 1980 werd hij de stedenbouwkundige van Almere Buiten en vanaf de gemeentewording in 1984 nam hij de leiding van de afdeling Stedenbouwkundig Ontwerp op zich. Tot zijn afscheid in 2002 loodste hij zijn afdeling door woelige tijden, met enerzijds een constante bouwproductie van 3000 woningen per jaar en anderzijds de continue dreiging van personeelsstop tot bijna een complete privatisering van de ontwerpafdeling.

Prof. Dr. Van Duin

Prof. Dr. Van Duin was directeur van de RIJP van 1975 - 1989. Van Duin was verantwoordelijk voor de inrichting van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Dankzij zijn inbreng werd het groen de drager voor de stad en is er gekozen voor een meerkernige opzet, iets waar overigens niet iedereen voorstander van was. Van Duin had een – zeker voor een techneut – opmerkelijk hartenwens voor de nieuwe stad: een spiritueel centrum, in de vorm van een klooster of meditatiecentrum. En dan in combinatie met culturele en wetenschappelijke activiteiten.

Tags:  
Inhoud syndiceren