Drs. P. Davelaar

Piet Davelaar, planoloog, zat in de werkgroep Zuidweststad, de voorloper van het Projektburo Almere. Hij was een van de schrijvers van het rapport ‘Verkenningen omtrent de ontwikkeling van de nieuwe stad Almere in Flevoland’, dat de basis vormde voor de ontwikkeling van Almere. Hij maakte van het begin tot 1984 deel uit van het Projektburo Almere. Uitspraak: “Er had op rijksniveau een autoriteit moeten zijn die Almere had kunnen beschermen en pushen. Die autoriteit had ervoor kunnen zorgen dat de sociaal-economische ontwikkeling vlotter van de grond was gekomen.”