Ir. B.S. van der Weide

Bouwe van der Weide werkte vanaf 1973 bij het Projektburo Almere. Hij hield zich aanvankelijk bezig met de bodemgesteldheid maar was later de projectleider van Almere Stad.

Uitspraak: “In het begin werd duidelijk hoe de oude rivier De Eem door de bodem van Almere kronkelt. Daar is echt rekening mee gehouden in de bouw. De ligging van Almere Stad bijvoorbeeld, is daar mede door bepaald.”